Aanbod vreedzaam

Vreedzaam Aanbod

De Vreedzame School is een compleet programma voor democratisch burgerschap en sociale vaardigheden voor de basisscholen. Een prachtig programma waarin je de kinderen leert zelf verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de gemeenschap. Kinderen staan open voor verschillen, leren om zelf conflicten op te lossen, ze leren samen beslissingen te nemen en voelen zich gehoord en gezien. We geven ze een stem en leren ze er op de juiste manier mee om te gaan.

Om het programma in te voeren volgt de school een 2 jarig invoeringstraject. Het 1e jaar staat de lessenserie met het daarbij behorende leerkrachtgedrag centraal. In het 2e jaar wordt leerlingmediatie ingevoerd. Als trainer heb ik al meer dan 10 scholen begeleid met het invoeringstraject. Voor scholen voor Speciaal Onderwijs is er een aanbod middels het lesprogramma Beste Vrienden Beste Burgers. Hiervoor verzorg ik ook het invoeringstraject.

Ook instellingen in de schil rondom de school kunnen getraind worden in het traject van de Vreedzame Wijk. De leefwerelden van het kind worden aan elkaar geknoopt . Er is een doorgaande lijn en dezelfde pedagogische taal wordt gesproken. Dat maakt het programma nog sterker en voor de kinderen is er in de wijk een veilig en positief klimaat. Ook de trainingen voor de vreedzame wijk kunnen worden door mij aangeboden.