Teamtraining op maat

Coaching

Coachen is bewust maken van eigen patronen in gedrag en denken

Door inzicht te geven ben je in staat om in beweging te komen.
Coaching biedt inzicht, ruimte en vaardigheden om tot resultaten te komen in je persoonlijke groei en professionele ontwikkeling

Bereik onder persoonlijke begeleiding al je doelen


Bij Personal coaching ga je aan het werk met je eigen ontwikkeling. Je bent op zoek naar mogelijkheden om je probleem, vraag of situatie op te lossen. Personal coaching ondersteunt bij het verbeteren van het persoonlijke functioneren.

 • Wat moet ik doen om me lekker te voelen?
 • Hoe krijg ik meer plezier in mijn werk?
 • Hoe vind ik het juiste evenwicht tussen werk en privé?
 • Welke opleiding sluit het beste aan bij wie ik ben?
 • Hoe krijg ik meer rust in mijn leven?

Door personal coaching krijg je antwoord op deze vragen en inzicht in je eigen gedrag. De coach ondersteunt je, je verder te ontwikkelen door je eigen behoeften, drijfveren, inspiratiebronnen en doelen te ontdekken.
Middels diverse technieken (zoals oplossingsgerichte aanpak, provacatief coachen, kernkwaliteiten, managementdrives) krijg je inzicht in je gedrag en competenties en vandaar uit het overzicht in de stappen die je kunt zetten om je doelen te realiseren.

Personal coaching is bedoeld voor iedereen die alles uit zichzelf wil halen.
Het coachingtraject wordt afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden.

Een team kan echt veranderen!

Bij teamcoaching zijn resultaten belangrijk. Een goede onderlinge samenwerking resulteert in meer kwaliteit en uitstraling.

 • Hoe kunnen we gebruik maken van elkaars kwaliteiten?
 • Wat maakt dat de samenwerking zo stroef loopt?
 • Hoe kunnen we een team worden?
 • Hoe gaan we gezamenlijk om met veranderingen?
 • Wat hebben we nodig om onderlinge communicatie te verbeteren?

Het herkennen, erkennen en benutten van elkaars capaciteiten en competenties. Het kwalitatieve en kwantitatieve resultaat stijgt naarmate men efficiënter en beter samenwerkt. Synergie!

Individuen ontwikkelen tijdens de bijeenkomsten een succesvollere manier om samen te werken. Daarmee ontstaat ook direct een grotere onderlinge betrokkenheid en meer werkplezier. Verantwoordelijkheid nemen, afspraken maken en je aan afspraken houden, samenwerken, feedback geven, onderlinge communicatie. Het resultaat van teamcoaching is een versterking van de onderlinge relaties en samenwerking binnen een groep mensen. Ieder durft zijn verantwoordelijkheid te nemen in hun samenwerkingsverband.

Druk, druk, druk…Efficiënt omgaan met je tijd.

 • Waarom lukt het met niet om op tijd naar huis te gaan?
 • Waarom is mijn bureau altijd zo vol?
 • Waar liggen nou toch die stukken voor de vergadering van vanmiddag?
 • Nu zit ik alweer met mijn boterham achter de computer.
 • Ik ben de gymtas vergeten van mijn dochter

In een aantal sessies wordt duidelijk waar je prioriteiten liggen, hoe je efficiënt te werk kunt gaan en zelfs tijd over kunt houden. Time management geeft rust, brengt je in balans, je krijgt inzicht in wat je de hele dag aan het doen bent. De tijdverspillers worden geschrapt, de energievretende klussen worden op het juiste moment uitgevoerd, handelingen worden samengevoegd, je durft nee te zeggen daar waar het kan, kortom je krijgt lucht in je dagelijkse leven en daarmee creëer je ook tijd voor leuke dingen en voor jezelf.

Stappenplan coachtraject


1) Persoonlijk intakegesprek
In het eerste gesprek formuleren we de coachvraag en stellen we in concept een plan van aanpak voor het coachtraject op. Eventueel is je leidinggevende (als opdrachtgever) daarbij om de context van de coachvraag te schetsen en het gewenste resultaat van coachen te benoemen. (Tip: kijk ook tijdens het traject of je coachvraag nog relevant. )

2) Coachgesprekken van circa 1,5 uur
In de coachgesprekken creëert de coach een leeromgeving aan de hand van (door)vragen, modellen, visualisaties, tekeningen, … (Tip: maak daarbij voor jezelf aantekeningen als verslaglegging van het traject en het markeren van momenten van inzicht.   De coach maakt eigen aantekeningen om voor zichzelf de voortgang van het traject te waarborgen. )

3) Voorbereiding op een coachgesprek
Je bepaalt zelf wat je inbrengt in het coachgesprek en wat voor jou de thema’s zijn. (Tip: bekijk van tevoren nog eens aantekeningen en coachvraag. Zit je voor jezelf op de goede weg? Welke vragen heb je nog?)

4) Huiswerk tussen twee coachgesprekken in
Aan het eind van elk coachgesprek bekijken we hoe je opgedane inzichten kunt vertalen naar je eigen praktijk. Meestal gaat het om het oefenen met nieuw gedrag in je eigen (werk)situatie. (Tip: start elk gesprek met een terugblik op de vorige keer en vertel wat je daarmee in de praktijk hebt gedaan.)

5) Tussentijdse evaluaties
In elk coachgesprek is er ruimte om te bespreken hoe het traject verloopt. Bij coaching gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook om het proces en de relatie! (Tip: de coach kan informeren of je tevreden bent over het verloop, maar het is vooral je eigen verantwoordelijkheid om te benoemen hoe jij het vindt gaan in jouw coachtraject).

6) Eindevaluatie
Vóór het laatste gesprek evalueren we het proces en de behaalde doelen. eventueel in aanwezigheid van je leidinggevende. (Tip: formuleer zelf wat je in de evaluatie wil bespreken en stuur deze voor het gesprek alvast ter voorbereiding aan je coach op.

7) Zelf aan de slag
In het eindgesprek bespreken we hoe je zelf verder gaat en of en wat je daarvoor nodig hebt. Daarna gaan we ervan uit dat je ‘rugzak’ gevuld is met inzichten waarmee je verder zelf aan de slag kunt. Dat neemt niet weg dat je soms nog wel een steuntje in de rug kunt gebruiken. Bel of mail gerust als je nog ergens mee zit. Dat hoort bij onze nazorg.( Tip: af en toe een ‘check up’ na je coachtraject helpt om je inzichten weer even scherp te krijgen)

8) Vertrouwelijk
Alle gesprekken coachgesprekken vinden plaats op basis van wederzijds vertrouwen Alles wat besproken wordt blijft tussen coach en coaché. Het is aan de coaché wat hij/ zij wil vertellen aan de leidinggevende. Wel heeft de coach de verplichting inzicht te geven omtrent de voortgang van het ontwikkelproces aan de leidinggevende.