Coaching

Trainingen en Workshops

Wilt u met uw team een verdieping op een thema, of samen met de opvang groeien naar een sterk team binnen het IKC? Hoe zorgen we er voor dat we een gezamenlijke taal spreken en hoe geven we vorm aan onze kernwaarden? Een training of workshop met het team is het moment om dat vorm te geven.

Training en scholing van pedagogisch medewerkers wordt binnen veel kindcentra belangrijk gevonden. Aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten die bij zullen dragen aan de kwaliteit van de opvang. Een workshop is een uitstekend middel om pedagogisch medewerkers, gastouders of anderen op een korte en doeltreffende wijze bewust te maken van onderwerpen die belangrijk zijn voor de opvoeding van kinderen.

Mogelijkheden voor workshops zijn :

 • Verschillen tussen jongens en meisjes
 • zo zijn onze manieren
 • waarden en normen in opvoeding
 • Interactief voorlezen
 • Het spel van kinderen
 • De kunst van het vragen stellen
 • Gezonde Opvang

Teamtraining (her)ken je team – versterk je team

Vraag je weleens aan je collega om even mee te kijken naar dat ene kind?
Vraag je weleens aan een collega: “hoe pak ik dit oudergesprek aan”?
Vraag je hulp bij het organiseren van de ouderavond?
Is jouw grens dezelfde als die van je collega?
Dit is een opsomming van voorbeelden uit de praktijk van alledag.

Werken in kindercentra of school doe je niet in je eentje, samenwerking is van het grootste belang. Werken in een team dat doe je dagelijks, maar ken je wel de sterke kanten van je collega’s? De zwakke kanten benoemen zal het probleem niet zijn, maar erover praten? Sterke kanten van elkaar benoemen en benutten is een kunst! Binnen een team werken mensen met verschillende competenties. Inzicht en spreken over de competentie van de mensen binnen een team maakt dat je kunt leren van elkaar en dat ieder de kans krijgt om te doen waar iemand goed in is. Kortom voor een goed team geldt: samen sta je sterker!

Inhoud

 • Werken met de roos van Leary
 • Geven en ontvangen van feedback
 • Elementenleer
 • Kernkwaliteiten
 • De kunst van het afstemmen
 • Grenzen kennen
 • Communicatie